Afrički klin

Afrički klin živi u pridneni , morski, obično - 35 m okoliš.Afrički klin klasificiran je kao ugroženi (EN), smatra se da je suočen s vrlo velikim rizikom od izumiranja u divljini.

* Afrički klinAfrički klin Afrički klin, gitara, Lubbertova gitara ili spikenozni klin je vrsta ribe iz porodice Rhynchobatidae .... Više

Afrički klin RC-4664 Molimo povežite se s ovom web lokacijom. African Wild Ass RC-13 Molimo vas povežite se do ove stranice. Afrički divlji pas RC-125 Molimo vas povežite se do ove stranice. Afrixalus clarkei RC-9443 Molimo povežite se s ovom web lokacijom. Afrixalus lacteus RC-1730 Molimo vas povežite se do ove stranice. Više