Dvojedni morski pas od šest škrga

Prehrana mu je riba i beskralježnjaci.

plavi pit bull terijer
Slika morskog psa Bigeyed sixgill licencirana je pod GFDL
Izvorni izvor : Vlastito djelo Autor Tambja
Autor : Tambja
Dopuštenje : GNU licenca za besplatnu dokumentacijuMorski pas Bigeyed sixgill živi u bathydemersal , morski , raspon dubina 0 - 600 m, obično oko 90 - 600 m.

Raspon dvoglasnih morskih pasa od šest škrge (u plavom) Portal morskih pasa Dvoredni morski pas od šest gill, Hexanchus nakamurai, nalazi se oko Floridskog tjesnaca, oko Kube i Bahama, Istočne Afrike i Madagaskara, Filipina i Tajvana, na dubinama između 90 do Više

Dvojezični morski pas šestorice, morski pas krava, Ca Više

tupa njuška, dok je dvoglavi morski pas od šest škrge manji i ima šiljastu njušku. Druga vrsta, morski pas koji se nakostriješio (Chlamydoselachus anguineus), može se zamijeniti s tupotom šestgillsharkom. Više