Goodea od crnog peraja

Goodea Blackfin živi u pridneni , slatkovodni , raspon pH: 7,5 - 8,0, raspon dH: 5 - 25 okoliš.Crnoplava goodea (Goodea atripinnis) i Lerma Livebearer (Poeciliopsis infans), kao i obična moljac (Poecilia sphenops), Oreochromis tilapias i Bluegill (Lepomis macrochirus) koji su vjerojatno već uvedeni. Među skupinama A. Više

* Goodea crnog peraja, Goodea atripinnis Jordan, 1880. * Goodea gracilis Hubbs & Turner, 1939. Više

Goodea od crnog peraja; Goodea atripinnis; Svinjac crnopera; Blackfin triplefin; Duhovina crna peraja; Crnoperasti kroak; Ledena ledica od crnog peraja; Koralja crna peraja; Dizalica od crnog peraja; Blackfin scad; Kardinalna crna peraja; Crnoplava tilapija; Crnopera sapunica; Lovokradica crnopera; Crnopera cisco; Crnoperni biser; Barafin crna peraja; Crnopereni triplespine; Crna tuna; Snapper crnog peraja; Više