Primorski trevally

Obalni trevalj formalno je svrstan u rod Carangoides, jednu od niza skupina riba koje se nazivaju jack i trevallies.

Slika priobalnog trevally-a licencirana je pod GFDL
Izvorni izvor : Vlastito djelo Autor Kare Kare
Autor : Kare Kare
Dopuštenje : GNU licenca za besplatnu dokumentacijuPrimorski trevalitet živi u povezan s grebenom , amfidromni, morski , raspon dubina 20 - 140 m okoliš.

Obalni trevalj formalno je svrstan u rod Carangoides, jednu od niza skupina riba koje se nazivaju jack i trevallies. Više

Obalna trevalica, Carangoides coeruleopinnatus vrsta je obalnih morskih riba iz obitelji jarana Carangidae. Više