Uobičajeni smaragdni sjaj

Emerald Shiner jedna je od stotina malih, srebrnastih, vitkih riba poznatih kao shiners.Uobičajeni smaragdni sjaj živi u bentopelagički , slatkovodni okoliš.

uobičajeni smaragdni sjaj bez sumnje je najpopularniji izbor među ribolovcima smuđa koji favoriziraju minouws. Ovaj mali i srebrnasti sjaj je vrhunski mamac za smuđa, ali ga je teško držati na udici. Većina ribolovaca zakači svoju minovu kroz usne i glavu. Više