Uobičajena kozja riba

Uobičajena kozja riba živi u povezan s grebenom , morski , raspon dubina 3 - 161 m okoliš.obiteljska skupina kozjih ribaČesta kozja riba jedna je od najljepših riba u našoj zemlji. Može brzo promijeniti boju od pješčane do žarko crvene. Noću kad se odmaraju na dnu, kozje su ribe posebno lijepe. Više

Najčešće kozje ribe u plitkoj vodi u Crvenom moru. Obično se nalazi na dnu pijeska u blizini koraljnih grebena. Tipično se nalazi na nadmorskoj visini od 0 do 754 metra (0 do 2.474 stope). Biom: Slana voda, slana voda. Povezan s grebenom. Više