Otok Daphne Major

OGLAS

Daphne Major je otok sjeverno od otoka Santa Cruz u arhipelagu Colon, poznat kao otoci Galápagos. Sastoji se od kratera tufa, lišenog drveća, čiji se rub uzdiže 120 metara iznad mora. Intenzivno proučavanje Darwinove zebe ovdje su proveli biolozi Peter i Rosemary Grant tijekom razdoblja od 20 godina.

Ispitali su ponašanje i životne cikluse zebe , s rezultatima koji snažno podupiru Darwinovu teoriju evolucije. Grants je proveo šest mjeseci u godini svake godine od 1973. godine, hvatajući, označavajući, uzimajući uzorke krvi i puštajući ih zebe s otoka.Još otoka Galapagos:Baltra (Južni Seymour)
Daphne Major
Darwin (Culpepper)
Espanola (napa)
Fernandina (Narborough)
Floreana (Charles ili Santa Maria)
Otok Genovesa (toranj)
Isabela (Albemarle)
Marchena (Bindloe)
Sjeverni Seymour
Pinta (Abingdon)
Pinzon (Duncan)
Rabida (Jervis)
Sveti Kristofor (Chatham)
Santa Cruz (Neumorno)
Santa Fe (Barrington)
Santiago (San Salvador, James)
Južna Plaza
Vuk (Wenman)