Rod Alopija


Vršalica za Thintail
Vršalica za Thintail


Vršalica za Thintail

Vršalica za Thintail - Uobičajena vršalica, Alopias vulpinus, najveća je vrsta vršca morskog psa, porodica Alopiidae, koja doseže maksimalno poznatu dužinu od 6 m.