Rod Caracara


Crested Caracara

Crested Caracara - Sjeverna Karakara ili Sjeverna grebenasta Karakara, koja su se nekada zvala Audubonova Karakara, ptica je grabljivica u obitelji Falconidae. Ranije se smatrao specifičnim za Južnu Karakaru i izumrlu Guadalupe Karakaru kao 'Crested Caracara' - naziv koji se još uvijek često koristi za Sjevernu Karakaru. Kao rođaci, sjeverna je Karakara ranije bila smještena u rod Polyborus. Za razliku od sokola Falco iz iste obitelji, karakare nisu brzo leteći zračni lovci, već su prilično tromi i često čistači.
Guadalupe Caracara - Guadalupe Caracara, Caracara lutosa, izumrla je ptica grabljivica koja pripada obitelji sokolova. Bio je, zajedno s blisko povezanim grebenom i južnom Karakarom, ranije smješten u rod Polyborus. Bila je poznata i kao Quelili ili Calalie.


Crested Caracara

Crested Caracara - Južna Karakara, poznata i kao Južna grebenasta ptica, grabljivica je u obitelji Falconidae. Prije je obuhvaćao sjevernu Carakaru na jugu Sjedinjenih Država, Meksiko, Srednju Ameriku i sjevernu Južnu Ameriku, te izumrlu Guadalupe Caracara kao podvrstu. Kako je trenutno definirano, Južna Karakara ograničena je na središnju i južnu Južnu Ameriku. Kao njegova rodbina, ranije je bio smješten u rod Polyborus.