Rod Elops


Pacifička bubamara

Pacifička bubamara - Pacifički tenpounderi imaju vrlo okrugla tijela s završnim ustima i duboke škržne formacije poznate kao pseudobranchiae.
Odlična haringa - Havajska bubamara, Elops hawaiensis, vrsta je ribe iz obitelji Elopidae.


Zapadnoafrička bubamara

Zapadnoafrička bubamara - Zapadnoafrička bubamara, Elops lacerta, vrsta je ribe iz obitelji Elopidae.
Tenpounder

Tenpounder - Ova vrsta se nalazi u obalnim predjelima Indijskog oceana.
Senegalska bubamara


Senegalska bubamara

Senegalska bubamara - Senegalska bubamara raste do maksimalne ukupne duljine od 90 centimetara i maksimalne težine 5.