Maine noćne slike majmuna i činjenice

Slika je licencirana pod Creative Commons Pripisivanje dijeli pod istim uvjetima licenca
Izvorni izvor : Osnovna karta izvedena iz Datoteka: BlankMap-World.png. Podaci o distribuciji s Crvenog popisa IUCN-a
Autor : Chermundy

Mamin noćni majmun

Redoslijed: Primat
Obitelj: Cebidae
Podfamilija: Aotinae
Vrste: Aotus nancymaae

Noćni majmun Ma, peruanski majmun s crvenim vratom, naveden je kao najmanja zabrinutost. Ne ispunjava uvjete za rizičniju kategoriju. Rasprostranjeni i bogati svojti uključeni su u ovu kategoriju na IUCN-ovom crvenom popisu ugroženih vrsta

Imena za Ma
Malo dijete / dijete naziva se 'dojenče'. Ma skupina naziva se 'četa, bačva, pleme ili tovar'.
Zemlje
Brazil , Kolumbija i Peru
Maina noćna staništa majmuna
Šuma i Subtropska / tropska vlažna nizinaČinjenice o Mainom noćnom majmunu

Nisu pronađene činjenice


Više životinja koje počinju s M