Meksički slijepi gušter

Meksički slijepi gušter klasificiran je kao najmanje zabrinjavajući. Ne ispunjava uvjete za rizičniju kategoriju. U ovu su kategoriju uključeni široko rasprostranjeni i svojstveni svojte.Meksički slijepi gušter (Anelytropsis papillosus) = Najnoviji zapisi - Takson County County View all records for Anelytropsis Više

Fingiranje smrti i ponašanje autotomije meksičkog slijepog guštera (Anelytropsis papillosus), rom Guadalcázar, San Luis Potosí, México. Zajednički sastanak ihtiologa i herpetologa. Tampa, Florida. Primljene potpore * Davis, C. A., S. D. Fuhlendorf, D. Više