Anatomija moljca i životni ciklus

OGLAS

Anatomija moljca i životni ciklus

Kao i svi insekti, moljci imaju tijelo s tri glavna dijela - glavom, prsnim košem i trbuhom. Moljci imaju tri para spojenih nogu na prsnom košu. Moljce karakteriziraju i njihova dva para velikih, krilima prekrivenih ljuskom i dijelovima usta koji tvore dugački proboscis za ispijanje nektara. Moljci imaju složene oči i dvije antene.

Složeno oko

Sastavljene oči sastoje se od mnogih heksagonalnih leća baš kao i ostale oči sastavljene od insekata.Metamorfoza moljca

Moljci prolaze kroz proces totalne promjene poznat kao metamorfoza. Ovaj postupak za Lepidoptere sastoji se od četiri faze rasta i naziva se Potpuna metamorfoza:

završna faza u životnom ciklusu, u kojoj će se odrasla osoba razmnožiti, a zatim umrijeti, započevši životni ciklus iznova polaganjem plodnih jajašaca.