Blijedi morski pas duh

Blijedi morski pas duh, Hydrolagus bemisi, kratkonoga je himera iz porodice Chimaeridae.

Slika blijedog duha morskog psa licencirana je pod Creative Commons Pripisivanje-Podijeli pod istim uvjetima .Blijedi morski pas duh živi u bathydemersal , morski , raspon dubina 400 - 1100 m, obično 500 - 700 m okoliša.

blijedi duh morski pas najzastupljeniji je na 400-1000m. Na temelju dubine i prostorne raspodjele komercijalnog ulova procijenjeno je da je morski pas mračni duh činio oko 75% ukupnog iskrcavanja morskih pasa duha. Više

(1) 1. listopada 1999. godine morski pas blijedih duha podliježe sustavu upravljanja kvotama prema dijelu 2A Zakona o ribarstvu iz 1983. Više

Blijedi morski pas duh nalazi se u dubljoj vodi od morskog psa mraka, a također je veći, u prosjeku iznosi 60-70 cm. Njuška mu je zaobljenija od one mračnog morskog psa, a boja joj je bljeđa. Više