Srebrna rasbora

Slika srebrne rasbora licencirana je pod GFDL
Izvorni izvor : Vlastito djelo Autor W.A.Djatmiko (Wie146)
Autor : W.A. Djatmiko (Wie146)
Dopuštenje : GNU licenca za besplatnu dokumentaciju

Srebrna rasbora živi u bentopelagički , slatkovodni , raspon pH: 6,5 - 7,0, raspon dH: 10 okoliš.Srebrna Rasbora jede se u Laosu. To pjeva! Kontakt za potrebe uređivanja: e-pošta: Urednik: info@gpas.org Datum prvog objavljivanja: 1997. Publikacija: The Fish Flash, Greater Portland Aquarium Society http: //www.gpas. Više

Rasbora myersi (srebrna Rasbora) obiluje cijelom zemljom, ali jede se samo u ovom sjevernom dijelu Laosa, gdje se naziva Pa sieu. Više