Slike i činjenice o simian šakalu

Etiopski vukEtiopski vuk ( Canis simensis ) jedan je od najugroženijih kanida na planeti. Živi u Etiopiji i Eritreji na visini od 3000 metara. Procjenjuje se da postoji oko 550 jedinki. Prehrana im se sastoji prvenstveno od glodavaca, koji sami love, noću iskopavaju svoje jame. Etiopski vuk međutim je društvena životinja koja tvori hijerarhijski čopor od 3-13 jedinki. Nedavno istraživanje pokazalo je da je etiopski vuk bliskiji srodnik sivim vukovima i kojotima od lisica kojima sliče.

Ključne riječi: neto , sivaEtiopski vuk, simien lisica, simien šakal naveden je kao ugroženi (EN), za kojeg se smatra da je suočen s vrlo visokim rizikom od izumiranja u divljini, na IUCN-ovom crvenom popisu ugroženih vrsta

Imena za simijskog šakala
Mladunče / dijete simijskog šakala naziva se 'štene'. Simijska skupina šakala naziva se 'čopor'.
Zemlje
Etiopija
Staništa majmuna šakala
Alpska močvara (uključuje privremene vode od topljenja snijega) , Travnjak , Stjenovita područja (npr. Unutarnje litice, planinski vrhovi) , Grmlje , Subtropsko / tropsko pašnjak velike nadmorske visine , Subtropski / tropski grm velike nadmorske visine i Močvare (u unutrašnjosti)

Više životinja koje počinju sa S