Južni div-petrel

Južni divovski petrel jedan je od dva člana roda Macronectes, koji zauzvrat, zajedno s 14 drugih rodova, čine obitelj Procellariidae. Macronectes, koji se nazivaju i Divovskim buradima, zajedno s rodom Fulmarus, Cape Petrel, Antarctic Petrel i Snow Petrel čine pod-obitelj unutar veće obitelji.Južnjački div-petrel klasificiran je kao najmanje zabrinjavajući. Ne ispunjava uvjete za rizičniju kategoriju. U ovu su kategoriju uključeni široko rasprostranjeni i svojstveni svojte.

Upravo je završen prvi popis Južnog divovskog buradi na Falklandskim otocima. Sada je poznato da se ovdje uzgaja gotovo 20 000 parova, što je mnogo veći broj od prethodnih procjena između 5 000 i 10 000. Sada se mora preispitati svjetska populacija od oko 31 000 i preispitati značaj Falklandskih otoka koji imaju mogućih 45% globalnih brojeva i prepoznati njegovu važnost kao uporište za ovu vrstu. Više(Popis stanovništva južnog divovskog kamenja na Falklandskim otocima, 2004-05 (1,8Mb PDF)). Uzgajaju se na 38 lokacija, većina oko juga Falklandskog zvuka i zapadno od zapadnog Falklanda. Najveća je kolonija na Sandy Cayu, u skupini Elephant Cays (531kb PDF), s 10.936 gnijezdećih parova. BirdLife International ga klasificira kao ugrožen i zaštićen je međunarodnim sporazumom o zaštiti albatrosa i petrela. Više