Yunnan zec slike i činjenice

Zec Yunnan

Redoslijed: Lagomorpha
Obitelj: Leporidae
Vrste: Lepus comus

Zec Yunnan naveden je kao najmanja zabrinutost (LR / lc), najniži rizik. Ne ispunjava uvjete za rizičniju kategoriju. Rasprostranjeni i bogati svojti uključeni su u ovu kategoriju na IUCN-ovom crvenom popisu ugroženih vrsta

Imena za zeca Yunnana
Mladost / beba zena iz Yunnana naziva se 'leveret'. Ženke se zovu 'srna ili jill', a mužjaci 'buck or jack'. Skupina zečeva iz Yunnana naziva se 'band ili dolje'.
Zemlje
KinaČinjenice o zecu Yunnan

Yunnan Hare ili Lepus comus naveden je na crvenom popisu IUCN-a (1996) kao niži rizik / najmanja zabrinutost.

dotjerivanje jazavičara
Više životinja koje počinju s Y.